چرا حجاب ؟

به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد // معاون سازمان سیا :‌ فعلاً پروژﻩای که بخواهیم فکر کنیم ایران مثل عراق است، منتفی است؛ برویم ببینیم آیا مـﻰتوانیم ایـﻦها را بـﻰغیرت کنیم! // شهید مطهری: کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد // توجیه گری بدترین آلت شیطان است // طبق فتوای تمامی مراجع تقلید استعمال طلا (زرد و سفید) برای مردان حرام است

پری رخ تاب مستوری ندارد!
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٢۳  

گاهی اوقات پوشـﺶهایی که انتخاب مـﻰکنیم فقط برای جلب توجه هست، در حالـﻰ که قرار شده جلب توجه نکنیم. جواب مـﻰدهند که ما انسان هستیم و مـﻰخواهیم زیبایـﻰهاﻯامان را نشان دهیم!  پری رخ تاب مستوری ندارد!  اشکالی ندارد، نشان بده، اما بدان که آن زیبایی نشان دادنی برای تو لذﺕبخش است که برای محرﻡات و در خانـﻪی عشـﻖات باشد. هیـﭻگاه به اوج ارضاء نخواهی رسید، مگر ایـﻦکه ضوابط اسلام را رعایت کنی، آﻥوقت خواهی فهمید که از همین مسألـﻪی شهوت جنسی چه لذتی خواهی برد. مایـﻪی قرب به خدا خواهد شد. بگذار برای خانـﻪات، قرار نیست به مردم نشان دهی، شوهر و برادر فلان خانم را بدبخت کنی، این خیانت است و نامردی.

مـﻰخواهیم خوراک بخوریم بـهترین و برترین خوراک را انتخاب مـﻰکنیم؛ مـﻰخواهیم خانه پیدا کنیم، مـﻰگردیم تا بـهترین خانه را پیدا کنیم؛ مـﻰخواهیم انتخاب رشته کنیم، رشتـﻪی برتر را انتخاب مـﻰکنیم و تحقیقات مـﻰکنیم؛ در تمام مادیات دنبال برتریـﻦها هستیم، به حجاب که مـﻰرسیم به حداقل اکتفا مـﻰکنیم، مگر عقل نداریم؟ مـﻰگویند برتر است، مـﻰگوید نمـﻰتوانم رعایت کنم. با خودت کلنجار برو، به خدا، به خودت، به جامعـﻪات خیانت نمـﻰشود؟ چرا نمـﻰتوانی؟ مگر نمـﻰگویند برتر است؟ تو دنبال چیزهای برتر هستی! نمی گویم حرف مرا گوش کنید، فقط ازتون میخوام که فکر کنید، ببینید در این جامعه با این وضعیتی که الان بافت و ظاهر جامعه دارد ما به کجا خواهیم رسید، چهارتا دختر و پسر دو روز به قول خودشان بـهتر خوش بگذرانند، به چه قیمتی؟ به چه قیمت خانوادگی؟ به چه قیمت دینی؟ به چه قیمت اجتماعی؟ به چه قیمت جهانی؟ به چه قیمتی مـﻰخواهیم به این قضیه برسیم؟ مگر دنیا چند روز است؟ مگر قرار است چـکار کنیم؟ قیمـﺖها را بسنجیم، اگر مـﻰارزد بسم الله. خودت فکر کن.

ضمنا پاسخ پرسش یکی از بازدیدکنندگان محترم را در ادامه مطلب مطالعه بفرمایید.


 
چیزی که عوض داره گله نداره ...
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٩  

زن و مردی که از صبح تا شب، همه جور ارتباطات عاطفی با همه دارند، شب نیازی به هم ندارند. امروز دختر شیعی ما زیبایـﻰهایش را در جامعه نمایان می کند و فکر مـﻰکند که به عالم فخر مـﻰفروشد، درحالـﻰکه به خانوادﻩی پنج سال بعد خودش خیانت مـﻰکند. یعنی بذری را که پاشیده دختران دیگر یاد گرفتـﻪاند، و پنج سال بعد همین دختران در معرض دید شوهر خودش قرار مـﻰگیرند. حالا نوبت دختران جوان دیگری است که مهر مردش را به خود جلب کنند. شوهر بیرون از خانه سیر مـﻰشود و شب هیچ عاطفـﻪای نسبت به این زن ندارد. تازه به ایـﻦجا که مـﻰرسد، زمان دعای توسل و اماﻡزادﻩها مـﻰشود، یا ایـﻦکه دنبال چیزی مـﻰگردد که به خورد شوهرش بدهد تا مهرش در دل او بیافتد. خودت پنج سال پیش مهر شوهرت را در خیابان و با آن وضع حجاب باطل کردی، حالا زندگی کن!

من اصلاً از دین حرف نمی زنم، مـﻰخوام بگم که گاهی اوقات کشتـﻰای را سوراخ مـﻰکنیم و کیف مـﻰکنیم که آب بالا مـﻰزند، غافل از ایـﻦکه خودمان چهار ساعت بعد در آن غرق مـﻰشویم. الان یک لـبخند زدی، زیبایی خودت را نشان دادی، راه رفتی، و چند نفر را دیدی و تو را دیدند و تمام شد، بعد چی؟ این کارها در جامعه باب شد و تو باب کردی، درحالـﻰکه مـﻰتوانستی این باب را ببندی و نبستی، حالا برو زندگی کن، آیا در خانواده به تو خوش مـﻰگذرد؟ قول مـﻰدهم که نمـﻰگذرد! شک نکن. به چهار روز اول که داماد یا عروس قرباﻥصدقـﻪی هم مـﻰروند، نگاه نکن، جامعه اجازه نمـﻰدهد این چیزها برایت بماند. این جامعه عشق تو را از تو خواهد دزدید! این کجای دین بود؟ مگه حالا بحث حساب کتاب و فشار قبر مطرحه یا اینکه حرف از عذابه؟

با تشکر صمیمانه از حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد


کلمات کلیدی: ارتباطات عاطفی