چرا حجاب ؟

به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد // معاون سازمان سیا :‌ فعلاً پروژﻩای که بخواهیم فکر کنیم ایران مثل عراق است، منتفی است؛ برویم ببینیم آیا مـﻰتوانیم ایـﻦها را بـﻰغیرت کنیم! // شهید مطهری: کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد // توجیه گری بدترین آلت شیطان است // طبق فتوای تمامی مراجع تقلید استعمال طلا (زرد و سفید) برای مردان حرام است

چیزی که عوض داره گله نداره ...
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٩  

زن و مردی که از صبح تا شب، همه جور ارتباطات عاطفی با همه دارند، شب نیازی به هم ندارند. امروز دختر شیعی ما زیبایـﻰهایش را در جامعه نمایان می کند و فکر مـﻰکند که به عالم فخر مـﻰفروشد، درحالـﻰکه به خانوادﻩی پنج سال بعد خودش خیانت مـﻰکند. یعنی بذری را که پاشیده دختران دیگر یاد گرفتـﻪاند، و پنج سال بعد همین دختران در معرض دید شوهر خودش قرار مـﻰگیرند. حالا نوبت دختران جوان دیگری است که مهر مردش را به خود جلب کنند. شوهر بیرون از خانه سیر مـﻰشود و شب هیچ عاطفـﻪای نسبت به این زن ندارد. تازه به ایـﻦجا که مـﻰرسد، زمان دعای توسل و اماﻡزادﻩها مـﻰشود، یا ایـﻦکه دنبال چیزی مـﻰگردد که به خورد شوهرش بدهد تا مهرش در دل او بیافتد. خودت پنج سال پیش مهر شوهرت را در خیابان و با آن وضع حجاب باطل کردی، حالا زندگی کن!

من اصلاً از دین حرف نمی زنم، مـﻰخوام بگم که گاهی اوقات کشتـﻰای را سوراخ مـﻰکنیم و کیف مـﻰکنیم که آب بالا مـﻰزند، غافل از ایـﻦکه خودمان چهار ساعت بعد در آن غرق مـﻰشویم. الان یک لـبخند زدی، زیبایی خودت را نشان دادی، راه رفتی، و چند نفر را دیدی و تو را دیدند و تمام شد، بعد چی؟ این کارها در جامعه باب شد و تو باب کردی، درحالـﻰکه مـﻰتوانستی این باب را ببندی و نبستی، حالا برو زندگی کن، آیا در خانواده به تو خوش مـﻰگذرد؟ قول مـﻰدهم که نمـﻰگذرد! شک نکن. به چهار روز اول که داماد یا عروس قرباﻥصدقـﻪی هم مـﻰروند، نگاه نکن، جامعه اجازه نمـﻰدهد این چیزها برایت بماند. این جامعه عشق تو را از تو خواهد دزدید! این کجای دین بود؟ مگه حالا بحث حساب کتاب و فشار قبر مطرحه یا اینکه حرف از عذابه؟

با تشکر صمیمانه از حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد


کلمات کلیدی: ارتباطات عاطفی