چرا حجاب ؟

به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد // معاون سازمان سیا :‌ فعلاً پروژﻩای که بخواهیم فکر کنیم ایران مثل عراق است، منتفی است؛ برویم ببینیم آیا مـﻰتوانیم ایـﻦها را بـﻰغیرت کنیم! // شهید مطهری: کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد // توجیه گری بدترین آلت شیطان است // طبق فتوای تمامی مراجع تقلید استعمال طلا (زرد و سفید) برای مردان حرام است

لطفاً آتش نگیرید!
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢  

این عمر و جوانی را به ما دادند تا از آن به نحو احسن استفاده کنیم اما این ارتباطات با نامحرم ساعاتی از این عمر را مشغول و معطوف به خودش مـﻰکند و استعداد بسیار زیادی که برای کسب درجات مادی و معنوی در دنیا داریم را تلف مـﻰکند. محیـﻂهای علمی و مذهبی مختلط کـﻢتر جواب مـﻰدهد، تا محیـﻂهای جداگانه. هر جا که اختلاط بوده چون حواس دو طرف بیـﺶتر به هم معطوف مـﻰشود، کـﻢتر بازده دارد. چهل و پنج دقیقه از مجموع یک ساعت و بیست دقیقه در کلاﺱهای دانـشگاه، حواسش به درس نیست، بـلکه جای دیگری است. چه پیش مـﻰآید؟ در انگلیس و سوئد، نمایندﻩگان مجلس طرحی ارائه مـﻰدهند که جداسازی دبیرستاﻥها و جلوگیری از اختلاط دختر و پسر را مطرح مـﻰکند، به خاطر افت تحصیلی. این تجربـﻪی غرب است، که عمری ایـﻦگونه زندگی کردﻩاند، و الان دغدغـﻪی جوان ما این شده که چـرا مختلط نیستیم؟ و توهین به شخصیت انسانی شده، چون ما مختلط نیستیم! سر خودت را مـﻰتوانی کلاه بگذاری، سر انساﻥهای تیزفهم را که نمـﻰتوانی! شخصیت انسانی کجا بوده؟ توهین به شخصیت حیوانی تو شده نه انسانی. تو در این محیط دنبال حیوانیات خودت مـﻰگشتی، چون به آن نرسیدی ناراحت هستی. نمـﻰشود که پنبه و آتش را کنار هم بگذاریم و بگوییم لطفاً آتش نگیرید! این خصوصیت قضیه است.

آمار بگیرید که چـقدر از این اختلاﻁها به شکست عاطفی انجامیده، که آن دختر و پسر از دین و دنیا و آخرت و همه چیز افتادﻩاند. به ظاهر خندان الاﻥاش در خیابان نگاه نکن، که تمام دنداﻥهاﻯاش معلوم است، دو ماه دیگرش را ببین که در گوشـﻪی خانه نشسته و اشک مـﻰریزد. این خندﻩها فریـﺐات ندهد، مـﻰگذرد. این بهجت شیطانی است، و مطمئن باش که شیطان زمیـﻦاش خواهد زد، و تا اشـﻚاش را نبیند او را رها نمـﻰکند.

از وقتی با ما گشته، توبه کرده!

این توبـﻪای که با ارتباط با تو باشد، خدایی نیست، توبه باید برای خدا باشد. حتی گاهی اوقات ایـﻦطور مـﻰشود که پسر مـﻰگوید اگر جواب مثبت به من ندهی، من باز هم نماز را ترک مـﻰکنم! پس برای چه کسی نماز مـﻰخوانده؟ مگر برای خدا نبوده؟ این دین بهانه شده، کار فرهنگی بهانه شده، کاروان بردن بهانه شده. مـﻰبیند از آن مسیر نمـﻰتواند برود، رویش نمـﻰشود، دین را بهانه کرده. هیچ کاری برای خدا به صورت مختلط جواب نمـﻰدهد، دور هم ننشینید تا برای خدا صحبت کنید! دروغ است.

حتی تمام سریاﻝهای صدا و سیما از یک تا صد، فقط در پی عادی ساختن روابط با نامحرم است. سریال برای فرهنگ سازی در مورد خواستگاری و ازدواج می سازند بعد از 50 قسمت که دختره خواستگاران مختلفی رو بررسی می کند با نگاه اول عاشق آخرین خواستگار می شود و فیلم تمام. اینم شد فرهنگ سازی ما. بعد هم اسـﻢاش را مـﻰگذارند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. حتی یک سریال وجود ندارد که در آن حدود روابط شرعی رعایت شود. در پربینندﻩترین سریاﻝها، دختر ایرانی را به لجن مـﻰکشند و التماس مـﻰکند که پسر به خواسـتگارﻯاش برود. در دید ایرانی و ملی ما، نه دید دینی ما، مـﻰگویند زن باید در موضع ناز باشد، و مرد در موضع نیاز، نود قسمت سریال مـﻰسازند که به تو القاء کنند که زن باید در موضع نیاز باشد...!

سکانس هایی از نمایشگاه ازدواج آسان در ادامه مطلب


نمایشگاه ازدواج که قرار بود ازدواج آسان و ساده را به جوانان نشان دهد، رنگ و بوی تجملات پر زرق و برق و مدل‌های غربی را به خود گرفته است.دختران و زنان با پوشش‌های نامناسب در این نمایشگاه بیش از هر چیزی در این نمایشگاه خودنمایی می‌کنند. در میان جمعیت تعداد دختر و پسرهای جوان با پوشش‌های نامناسب بیشتر جلب توجه می‌کرد، بعضی‌ها دست به دست هم، برخی هم شانه به شانه یکدیگر راه می‌رفتند و صحبت می‌کردند. خانم مسنی که در کناری ایستاده بود و زوج‌های جوان را نگاه می‌‌کرد گفت: این چهار تا بروشور آیا واقعاً مشکل جوان‌های ما را حل می‌کند. در این لباس عروس از مروارید و سنگ‌های قیمتی اصل استفاده شده و قیمت فروش 4 میلیون تومان است. . مبلغ این آینه و شمعدان 2 میلیون تومان و تاج و دسته گل عروس نیز حدود 5/3 میلیون تومان است که جمعاً حدود 5 میلیون تومان می‌شود. مبلغ گل‌آرایی‌ها متفاوت است اما، از 400 هزار تومان تا 5 میلیون تومان است؛ هزینه گل‌آرایی در هتل‌های اوین و استقلال حدود 5 میلیون تومان است. در سالن دیگری ماشین قدیمی مشکی رنگ که با روبان پارچه‌ای قرمز تزئین شده بود تعداد زیادی از زوج‌های جوان را محو خود کرده بود، ‌از خانمی که متصدی غرفه بود، پرسیدم هزینه اجاره این ماشین چقدر است؟« ساعتی 40 هزار تومان» این جمله را گفت و ادامه داد: اگر شما یک روزه این ماشین را اجاره کنید خیلی به صرفه است. مجدداً پرسیدم قیمت یک روز اجاره این ماشین چقدر است؟ گفت: 700 هزار تومان. با شنیدن این قیمت‌ها از غرفه فاصله گرفتم اما با خودم فکر می‌‌کردم در این نمایشگاه قرار است ازدواج آسان و ساده تبلیغ شود یا تجمل‌گرایی؟ (رجانیوز)


کلمات کلیدی: اختلاط