چرا حجاب ؟

به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد // معاون سازمان سیا :‌ فعلاً پروژﻩای که بخواهیم فکر کنیم ایران مثل عراق است، منتفی است؛ برویم ببینیم آیا مـﻰتوانیم ایـﻦها را بـﻰغیرت کنیم! // شهید مطهری: کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد // توجیه گری بدترین آلت شیطان است // طبق فتوای تمامی مراجع تقلید استعمال طلا (زرد و سفید) برای مردان حرام است

حجاب فطری
ساعت ٦:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٩  

راهش این است که عقل انسان به فطرت برسد.
ریشه ی تمسخر کردن این است که دین داری را تحمیل به ما می بینند.
تصور می کنند که هر چه انسان دلش می خواهد می تواند انجام دهد.
اگر فطرت درست شود برعکس می شود.
به او می گویی چرا خودت نیستی؟
خودت باش، راحت باش، مجبور نیستی هر چیز دیگران می گویند باشی!
حرف هایی که آن ها به ما می گویند ما باید به آنها بزنیم.
غیرفطری از دین دفاع نکنیم اگر چه با ظاهر عاقلانه
طی یک تحقیق ۷۰ درصد دخترهایی که حجابشان کم رنگ شده است به دلیل ترس از تمسخر است.
پس به این نتیجه می رسیم که آنها خودشان نیستند.

حاج آقا پناهیان

*************

ابعاد چهار گانه حجاب

بعد امنیت اجتماعی حجاب: آرامش زنان و توسعه امنیت اجتماعی با افزایش حجاب و عفاف و کاهش تجاوز به عنف و مزاحمت برای زنان

بعد فردی حجاب: عدم تهییج و تحریک جنسی و آرامش روانی بین افراد جامعه

بعد خانوادگی: تحکیم بنیان خانواده

بعد اجتماعی: حفظ ارزش و منزلت واقعی زن، پیشگیری از فساد اخلاقی