کشف حجاب در ایران

کشف حجاب


«تهاجم فرهنگی علیه ملت ما شخصاً از دوران رضاخان شروع شد. البته قبل از او مقدمات تهاجم فراهم شده بوده و قبل از او کارهای فراوانی کرده بودند و روشنفکرهای وابسته را در داخل کشور ها کاشته بودند.» مقام معظم رهبری
رضاخان در ابتدای بدست گرفتن قدرت راه خدعه را در پیش گرفت. با پای پیاده همراه با دستجات عزاداری حرکت می کرد، در مجالس و تکیه ها حاضر می شد، خود را مقید و پای بند به اصول مذهب نشان می داد لکن بعد از پا گرفتن قدرتش، همه تقیدات و رسوم مذهبی را کنار گذاشت و کار را به جایی رساند که حکم صریح و ضروری قرآن یعنی لزوم حجاب برای بانوان را زیر پا نهاد. رضاخان و دستگاه حاکمه او برای اجرای ماموریت مسخ فرهنگی ملت مسلمان ایران، اقدامات خشونت باری را انجام دادند، که این اقدامات بشرح ذیل است:

1- ممنوعیت استفاده از کلاه پهلوی و اجبار در استفاده از کلاه تمام لبه یا شاپو و صدور قانون «متحدالشکل نمودن البسه» در 8 بهمن 1307 و دستور جلب اشخاص بدون کلاه یا با کلاه پهلوی.
2- محصلین دختر مدارس از داشتن حجاب ممنوع شدند.
3- کلیه کارگزاران حکومتی در هر منطقه ای موظف شدند همراه با همسران بدون حجاب خود در مراسم حاضر شوند.
4- افسران ارتش از راه رفتن با زنان با حجاب ممنوع شدند.
5- معلمان زن مجبور به حضور در کلاس ها بدون داشتن حجاب بودند.
6- از حضور زنان با حجاب در پارک ها، سینماها، تأتر و هتل ها و سایر مراکز عمومی جلوگیری می شد و...

آنچه در تمام اقدامات فوق مورد توجه رضاخان بود پیشرفت برنامه «کشف حجاب» به هر صورت بود و هر کس از دستورات سرپیچی می کرد بازداشت و مورد آزار، شکنجه، تبعید و حتی انفصال از خدمات دولت قرار می گرفت.

رضاخان برای اینکه بتواند حمایت روحانیت به عنوان نیرومندترین قشر اجتماعی را نیز جلب کند یا حداقل مانع از مخالفت آنان با خود شود، بارها به دیدار روحانیون قم می شتافت و خود را در حضور آنان مردی متدین و مدافع شریعت و پاسدار آن معرفی می کرد. وی با این شیوه منافقانه توانست حمایت اقشار اجتماعی را جلب کند و در نتیجه بخش عمده ای از مردم... به حمایت از او برخاستند. (1)

نظر رضاشاه: چادر و چاقچور، دشمن ترقی و پیشرفت مردم
برای برداشتن حجاب بانوان، مجالس جشن و سخنرانی ابتدا در تهران و شهرهای شمالی ایران و سپس بتدریج در سایر شهرها برقرار می شد. روز 17 دیماه 1314 که شاه به اتفاق ملکه و شاهدخت ها در جشن دانشسرای مقدماتی حضور یافتند. در این روز دو اتومبیل سلطنتی که اولی رضاشاه و دومی ملکه تاج الملوک و شمس و اشرف پهلوی در آن بودند، بدون حجاب وارد دانشسرا شدند. (2)

رضاخان برداشت خود را از کشف حجاب چنین تحلیل می کند که اصلاً چادر و چاقچور، دشمن ترقی و پیشرفت مردم ماست. درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن نشتر زد و از بینش برد. (3)

نطق رضا شاه:

روز هفدهم دیماه 1314 در زندگانی زنان ایران اهمیت بسزایی دارد شاه به دانشسرای عالی رفت تا گواهینامه فارغ التحصیل ها را بدست خود به دانشجویان بدهد، ملکه ایران و دو دختر بزرگش که با لباس اروپایی و بدون حجاب بودند همراه شاه به دانشسرای عالی آمدند.

«... شما زنها باید این روز را که روز سعادت و موفقیت شماست روز بزرگی بدانید و از فرصتی که بدست آورده اید برای خدمت به کشور خود از آن استفاده کنید... شما خواهران و دختران من حالا که داخل جامعه شده اید وبرای پیشرفت خود وکشورتان این قدم را برداشته اید باید بفهمید که وظیفه شما این است که برای کشور خودتان کار کنید، سعادت آینده در دست شماست.» (4)

رو به دیوار ایستادن زنان در تمام طول سخنرانی رضا شاه:
در تمام طول سخنرانی شاه بعضی از بانوان چنان از بی حجابی خود ناراحت بودند که رو به دیوار ایستاده و حتی چهره خود را بر نمی گرداندند و از گریه خود نمی توانستند جلوگیری کنند. از فردای آن روز، بر سر کردن چادر در خیابان های تهران ممنوع شد. (5)

برداشتن روسری از سرزنان توسط پلیس

امر داده شده بود که از اول فروردین 1314 مردها کلاه شاپو به سربگذارند و زن ها بدون چادر از خانه خارج شوند. زن ها ابتدای امر، وقتی از خانه خارج می شدند، پیراهن های بلندی پوشیده، «روی سری» بر سر می نهادند. ... پلیس اجازه یافت روسری ها را با زور از سرزنان بردارد درگیری میان زنان و پلیس تا مدتها ادامه داشت و نتیجتاً بسیاری از بانوان که نمی خواستند به هیچ وجه بدون حجاب خارج شوند تصمیم به ماندن در خانه گرفتند تا به تمام درگیری ها خاتمه دهند. برای عده ای، این خانه ماندن تا رفتن رضاشاه از ایران ادامه داشت و عده ای رفت و آمدهای خود را فقط در شب ها انجام می دادند و چه بسیار خانه هایی که اجباراً اقدام به ساختن حمام کردند که زنان جهت حمام مجبور نشوند از خانه ها خارج شوند. (6)

محمدرضا و کشف حجاب

اقداماتی که پدرم بترقی و پیشرفت معنوی بانوان به عمل می آورد، طبعاً با مخالفت هایی مواجه می شد ولی با آن شهامت و دوراندیشی فطری که داشت موانع را از پیش برداشته و راه را هموار می ساخت.

پدرم بدواً به رفع حجاب زنان اقدام کرد و در اثر تشویق و تحریص وی در سال 1309 نخستین بار بعضی از بانوان طبقه اول در خانه های خود و مجالس مهمانی به لباس زنان اروپایی درآمدند و عده کمی هم جرئت کرده، بدون حجاب در خیابان ها ظاهر می شدند. در سال 1313 آموزگاران و دختران دانش آموز از داشتن حجاب ممنوع شدند و افسران ارتش با زنانی که حجاب داشتند راه نمی رفتند.(7) در اتوبوس زنان با حجاب را راه نمی دادند و در معابر پاسبان ها از اهانت و کتک زدن به زن هایی که چادر داشتند با نهایت بی پروایی و بی رحمی فروگذار نمی کردند. حتی بعضی از مأموران بخصوص در شهرها و دهات زن هایی که پارچه روی سرانداخته بودند، اگر چه چادر معمولی نبود از سر آنها کشیده و پاره پاره می کردند و اگر زن فرار می کرد او را تا توی خانه اش تعقیب می کردند و به این هم اکتفا نکرده اتاق زن ها و صندوق لباس آنها را تفتیش کرده، اگر چادر از هر قبیل می دیدند پاره پاره می کردند یا به غنیمت می بردند.(8)

حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا هادی فقهی: والده ما می گفتند از خویشانشان در حال دویدن پاسبا های بی ایمان را دیده اند که موی سر (سابقاً موی سرشان را می بافتند و پشتشان می انداختند) اینها را می گرفتند و می کشیدند ،کنده شده بود موی سر آن زن. ولی یک نکته دیگری هم مادر من می گفت، که هر پاسبانی این عمل را انجام می داد به زور کشف حجاب می کرد عاقبت خیلی بدی پیدا می کرد و بعضی هایشان به مرض های عجیبی گرفتار شدند و خدا مبتلایشان کرد و بعضی به مرض پیسی و غیره گرفتار شدند و به فلاکت و بدبختی از دنیا رفتند.(9)

آیت الله امام خمینی ( ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی :
در رژیم طاغوتی پهلوی آن ظلمی که به بانوانی که مقید بودند به اینکه بر طبق اسلام عمل کنند و موافق آنچه که اسلام امر کرده است ذی خودشان را قراردهند، در آن زمان رضاشاه به وضعی و در زمان محمدرضا به وضع دیگر. و بحمدالله بانوان ایران مقاومت کردند و جز یک دسته ای که جزء دارودسته خود آنها بودند و غربزده بودند و با رژیم او مناسب بودند، سایر خواهرها مقاومت کردند.
بنابراین اسلام در ایران زنده شد، آن خدمتی که به بانوان کرده است و خواهد کرد ارزشش به اندازه ای است که نمی توانیم ما توصیف کنیم. اگر نبود این انقلاب و نبود این تغییر و تحولی که درایران واقع شده بود، بعد از چند سال دیگر اثری از اخلاق اسلامی درایران نبود.(10)

پی نوشت:
1-تاریخ معاصر ایران
2- تاریخ 20 ساله ایران، حسین مکی، صفحه .258
3-همان، ص 261- .262
4-رضا شاه کبیر یا ایران نو. ال پی ایول ساتن (مستشرق انگلیسی) ترجمه عبدالعظیم صبوری.
5- حجاب و کشف حجاب در ایران، فاطمه استاد ملک.
6- همان
7- مأموریت برای وطنم، محمدرضا شاه معدوم، بنگاه ترجمه و نشرکتاب
8- واقعه کشف حجاب، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
9- حکایت کشف حجاب، واحد تحقیقات فرهنگی قدر ولایت
10- صحیفه نور، ج18، صفحه.261

/ 25 نظر / 60 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

باسخ به شبهات نابودی شیعه !!!!!!!! چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ www.valiasr-aj.com

حضور

بر اساس انديشه‌هاي امام (ره) براي ما معيار محبوبيت در دنيا، ملت‌هاي جهانند، نه دولت‌هايشان و سرانجام دولت‌ها هم نفعشان را در اين خواهند ديد كه با ملت‌ها هم‌سو شوند. اين حرف‌ها تبليغاتي است و اين روزها مردم كمتر اين حرف‌ها را باور مي‌كنند. در كشور صداهايي به گوش مي‌رسد و البته تازگي هم ندارد كه مي‌گويند فلسطين و افغانستان به ما چه مربوط، قيمت گوجه فرنگي را تثبيت كنيد؛ در حالي كه مطابق انديشه‌ي امام (ره)، هر چند مسئولان كشور موظف به تلاش حداكثري براي آسايش مردم هستند، اما قرار داشتن مردم در رفاه حداكثري هدف اصلي و نهايي انقلاب ما نيست، بلكه گسترش نفوذ اسلام در جهان است و اگر مسئولان كشور تمام توجهشان را به مسائل داخلي معطوف كنند و از مسائل خارجي باز بمانند، خيانت آشكاري را مرتكب شده‌اند. برخي اين كار را تلاش ما براي تشكيل امپراطوري ايران مي‌دانند، اين حرف‌ها زمان امام (ره) هم مطرح شد و امام مي‌فرمودند ما از اين حرف‌ها ابايي نداريم.

حمید

رسول خدا(ص) همواره به حضرت زهرا(س) می‏فرمود: «یا فاطمة انّ اللّه تبارک و تعالی لیغضب لغضبک و یرضی لرضاک؛(9) فاطمه جان! به راستی که خدای تبارک و تعالی به خاطر خشم تو خشم می‏گیرد و به خاطر خشنودی تو خشنود می‏شود.»

حمید

رسول خدا(ص) همواره به حضرت زهرا(س) می‏فرمود: «یا فاطمة انّ اللّه تبارک و تعالی لیغضب لغضبک و یرضی لرضاک؛(9) فاطمه جان! به راستی که خدای تبارک و تعالی به خاطر خشم تو خشم می‏گیرد و به خاطر خشنودی تو خشنود می‏شود.»

علی

سلامممممممممممممممممممممممممممممممم بیا که اپیدمممممممممممممممممممممممممممم بدو بیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا[نیشخند][خنده]

سمان

اگر این کار رو نمی کرد حساسیت مردم در مورد حجاب رو بالا نمی برد و شاید تا الان ما هم حجاب داشتیم و هم بی حجابی به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که با این افتضاحی که دوره ی احمدی نژاد بالا اومد الان زن ها توی ماشین ها توی شمال شهر تهران کاملا بی حجاب هستند

سمان

راستی من هم یه پست راجع به حجاب دارم. بخون نظرتو بگو: http://samansay.persianblog.ir/post/88/

نفیس

بهتربود

نفیس

عشق اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست

نفیس

عشق است همتونو بووووووووووووووووسسس